Vui: Bạn là kiểu mẹ nào theo 12 cung hoàng đạo


Người mẹ nào cũng  có cách dạy con của mình. Người mẹ nào cũng có điểm mạnh, điểm yếu. Người mẹ nào cũng có thể là người mẹ tốt nhất mà con họ có được. Theo chiêm tinh học thì có các kiểu mẹ sau đây. Clip mục đích giải trí, có mẹ nào thấy đúng không?

Credit: Linh Lăn, IOne, Vnexpress

New letters

Descript us to don't miss anything

Recent blog