7 người siêu thành công làm gì ở tuổi 20s?


inspiration20s

Điều gì giúp họ trở nên thành công? Tất nhiên, họ không thể không làm gì từ sau những khó khăn và thất bại này. Họ biến những thất bại thành những thành công và trở thành nguồn cảm hứng cho những người khác. Điều giúp họ thành công là:

-Không sợ thất bại. Xem đó là một bài học cho chặng đường tiếp theo.

-Biết điểm mạnh của mình

-Kiên quyết theo đuổi đam mê và con đường họ đã chọn

-Tập trung vào những vấn đề quan trọng, không bị xao lãng bởi các chi tiết

-Quản lý thời gian hiệu quả

-Có kế hoạch và THỰC HIỆN chúng

 

 

 

New letters

Descript us to don't miss anything

Recent blog