Chore charts - Bảng phân chia việc nhà cho trẻ em một cách sáng tạo


Con sẽ làm việc nhà nào, vào lúc nào?
Làm thế nào để giao việc nhà một cách rõ ràng để con dễ thực hiện và sáng tạo để con thấy thú vị?
GioiBox.com xin giới thiệu một số cách rất dễ thương để phụ huynh có thể phân chia việc nhà trong gia đình và để các bạn nhỏ cùng tham gia một cách thích thú.


Theo nhiều nghiên cứu, làm việc nhà khi bé là một trong những yếu tố quyết định đến sự thành công khi chúng ta lớn lên.
Những lợi ích của việc các bạn nhỏ làm việc nhà:
-Biết làm việc nhà, phụ huynh cũng đỡ việc 😀
-Biết quý sức lao động
-Vân động cơ thể
-Có tinh thần trách nhiệm
-Tinh thần làm việc tập thể
-Học tính độc lập, tự giác
-Biết cách xử lý các tình huống
… và rất nhiều các lợi ích khác!!

New letters

Descript us to don't miss anything

Recent blog