Nation of makers- Quốc gia của những nhà chế tạo


Hiểu được tầm quan trọng của việc chế tạo, Tổng thống Obama đã khởi xướng National Week of Making (Tuần lễ Chế tạo Quốc gia) từ ngày 17-23/6 và gọi nước Mỹ là Nation of Makers (Quốc gia của những nhà chế tạo)

 

Các bạn nhỏ của chúng ta cũng có thể chế tạo đâu thua kém gì! Và có thể bắt đầu ngay bây giờ với các thí nghiệm đơn giản và thú vị như tại www.youtube.com/GioiBox 😉

Trong thời đại này, bạn có thể nuôi con ở một quốc gia, nhưng vẫn có thể giúp con học hỏi từ những nền giáo dục hiện đại nhất của thế giới. Thật là tuyệt phải không?
https://www.whitehouse.gov/nation-of-makers

New letters

Descript us to don't miss anything

Recent blog