Multiple Intelligences- Thông minh đa chiều


Có phải con chỉ được gọi là giỏi nếu đạt điểm cao ở trường? Bạn dùng thước đo nào để đánh giá sự thông minh của con? Mỗi chúng ta đều có những điểm mạnh (và yếu) riêng; bạn có biết mình thông minh theo kiểu nào nhất không?

GiỏiBox xin giới thiệu thuyết “Thông minh Đa chiều” để chúng ta cùng có cái nhìn toàn diện và khách quan hơn về khả năng của mỗi người. Hãy giúp con tìm hiểu và phát huy thế mạnh của mình. Bởi mỗi người đều có những thế mạnh, những “giỏi” riêng; và nếu đi đúng hướng, chúng ta đều có thể đạt đến tiềm năng tối đa của mình.

New letters

Descript us to don't miss anything

Recent blog