Simple yet interesting experiment for kids- Thí nghiệm thú vị với lửa và nước


Các bạn nhỏ nghỉ ở nhà? Làm thí nghiệm với những thứ có sẵn thôi 😉Một thí nghiệm rất đơn giản nhưng cũng cực thú vị với Lửa và Nước. Các bạn sẽ rất ngạc nhiên với thí nghiệm này. Và chắc chắc sẽ thêm yêu thích khám phá khoa học!

A simple but interesting experiment with fire, water and household stuff. Enjoy!

New letters

Descript us to don't miss anything

Recent blog